Pressrum

Pressrum

11 maj 2017
Alkoholforskning

Ny forskarrapport om alkoholmonopol och folkhälsa

Om alkoholmonopolet i Sverige avskaffades skulle det leda till 29 000 fler fall av misshandel per år, 8000 fler fall av rattfylleri och ytterligare 1400 alkohol­relaterade dödsfall. Det visar en ny rapport från en internationell forskargrupp under ledning av Tim Stockwell, chef för Centre for Addictions Research of British Columbia och professor vid University of Victoria i Kanada.

Ett internationellt forskarlag med representanter från Australien, Finland, Kanada, Storbritannien, USA och Sverige har undersökt frågan: ”Hur skulle folkhälsan påverkas av en privatisering av det svenska detaljhandelsmonopolet?”

Resultaten visar att ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle leda till en betydande ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, av alkohol­relaterade skador, samt ökade ekonomiska kostnader. Detta eftersom en privatisering i regel leder till en minskning av det lägsta priset på alkohol, en ökning av antalet butiker som säljer alkohol, samt till en ökad marknadsföring av alkohol.

– Privatisering, oavsett i vilken form, ökar konkurrensen, vilket i sin tur leder till prispress och ökad tillgänglighet – faktorer som bidrar till ökat drickande, säger Johanna Gripenberg, forskare vid Karolinska Institutet och chef för STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, som är en av forskarna bakom rapporten.

Om man kunde köpa alkohol i livsmedelsbutiker beräknas antalet försäljningsställen öka med hela 1 500 procent samtidigt som öppettiderna skulle öka med 68 procent.

Exempel på några av konsekvenserna om alkohol skulle säljas i livsmedelsbutiker:
- Ytterligare 29 000 fall av misshandel per år
- Ytterligare 8000 fall av rattfylleri
- Ytterligare 1400 alkoholrelaterade dödsfall
- Antalet självmord skulle öka med 42 procent           
- Samhällskostnaderna skulle öka

– Rapporten visar att Systembolagets ensamrätt förebygger mänskliga tragedier och
räddar liv, samtidigt som det sparar enorma belopp för samhället, säger Johanna Gripenberg.

Rapporten är beställd av Systembolaget.

Rapporten “What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?” finns att läsa här:

http://www.uvic.ca/research/centres/carbc/about/news/current/systembolaget-report.php

För mer information kontakta:

Johanna Gripenberg, forskare vid Karolinska Institutet och chef för STAD, Stockholm

förebygger alkohol- och drogproblem, tel. 070-484 88 64

Lennart Agén, chef samhällsrelationer/presschef Systembolaget, tel. 070-245 00 47

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.