Pressrum

Pressrum

02 sep 2020
Alkoholforskning

Alkohol en betydande faktor bakom våld i samhället

Alkohol är en betydande faktor bakom våldet i samhället. Det anser de flesta svenskar. Framförallt anställda inom så kallade blåljusyrken är övertygade om att alkohol ofta leder till våld. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Systembolaget och som presenteras i Alkoholrapporten 2020.

Idag presenterar Systembolaget Alkoholrapporten 2020.

– I årets rapport belyser vi särskilt alkoholens koppling till våld och otrygghet. Det är ett angeläget ämne som berör många och som borde diskuteras mer i samhället.  Alkohol orsakar ohälsa, sociala problem och lidande inte bara för dem som dricker utan även för närstående och andra människor i omgivningen, säger Malin Sandquist, avdelningsdirektör för Bolag och Samhälle på Systembolaget.

Totalt har 1061 personer, varav 164 verksamma inom blåljusyrken, akutsjukvård och bevakningsbranschen, deltagit i undersökningen om alkohol och trygghet.

82 procent av allmänheten, och 92 procent av blåljuspersonalen anser att alkohol är en betydande faktor bakom våld i samhället.

Mer än var fjärde, 28 procent, av blåljuspersonalen uppger att de i sin yrkesroll under det senaste året blivit utsatta för våld av någon som druckit alkohol.

81 procent av blåljuspersonalen säger att de har bevittnat när andra blivit utsatta för våld av alkoholpåverkade personer.

Bland allmänheten är det 27 procent som uppger att de blivit utsatta för våld av en alkoholpåverkad person minst en gång under sitt vuxna liv och hälften, 51 procent, säger sig ha bevittnat sådant våld.

Viktor Adolphson är områdespolis, ingår i Trygghetsgruppen på Södermalm i Stockholm, och har det rikskända twitterkontot @YB_Sodermalm.

– Alkohol och droger finns med i 90 procent av det jag möter i mitt jobb, säger han. Den svenska ordningspolisen möts dagligen av våld som är direkt kopplat till alkohol - det är väldigt vanligt, säger Viktor Adolphson.

– Sverige har en lägre alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade skador än övriga EU. Men som rapporten visar så finns det ändå mycket kvar att göra, säger Malin Sandquist.

Alkoholrapporten 2020 innehåller aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling.

Rapporten finns att läsa här: www.omsystembolaget.se/alkoholrapporten

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts i Kantar Sifos rekryterade webbpanel under perioden 9–17 mars 2020. Totalt har 1061 personer deltagit i undersökningen. Respondenterna var personer 18–75 år ur allmänheten, varav 164 verksamma inom blåljusyrken (polis, brandman och ambulanssjuksköterska) vården (sjuksköterska och läkare på akutmottagning) samt bevakningsbranschen (väktare och ordningsvakter).

För mer information kontakta: 
Therese Elmgren, pressansvarig Systembolaget, 072-706 83 36, therese.elmgren@systembolaget.se

Senaste nyheter

21 jul 2021
Butiker
Under pandemin har intresset för e-handel ökat och Systembolaget ser att e-handel är en växande del av Systembolagets erbjudande. För att möta de nya behoven flyttar depån i Örebro till nya lokaler under andra halvåret 2022.
16 jul 2021
Finansiell information
Systembolaget fortsatte under andra kvartalet det systematiska arbetet i butikerna för kundernas och medarbetarnas trygghet i samband med covid-19. Det är en anledning till att Systembolaget klättrar i Svenskt Innovationsindex för 2020, från plats 17 till plats fyra. Systembolagets intäkter under det första halvåret 2021 uppgick till 18 455 (17 042) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med åtta procent. Försäljningsvolymen ökade samma period med 11,7 miljoner liter och det motsvarar en ökning med fyra procent.