Pressrum

Pressrum

23 aug 2021
Lokala pressmeddelanden

Alkoholen kostar Värmland 3129 miljoner kronor per år

Invånarna i Värmland dricker i snitt 9,09 liter alkohol årligen. Det leder bland annat till kostnader för sjukskrivningar, förtida dödsfall samt nedsatt produktions­förmåga på jobbet till följd av baksmälla. Det visar en studie om alkoholens konsekvenser som gjorts på uppdrag av Systembolaget*.

– Det finns ett behov av mer fakta kring de samhällskostnader som alkoholen leder till så att rätt åtgärder kan sättas in för att hålla nere skador och kostnader. Det här är den första studien i sitt slag – det är första gången någon räknat på alkoholens kostnader och nyttor per region, säger Malin Sandquist, avdelnings­­direktör Bolag och Samhälle, Systembolaget.

I Värmland konsumerar invånarna i genomsnitt 9,09 liter alkohol under ett år. Det innebär att alkoholkonsumtionen i regionen är den fjärde högsta i landet. I riket som helhet ligger konsumtionen på ett genomsnitt av 9,04 liter alkohol per år.

De samlade kostnaderna för produktionsbortfall är 1212 miljoner kronor i Värmland. Majoriteten av dessa avser förtida dödsfall. Utöver det handlar det om sjukskrivningar, samt om sjuknärvaro – dvs nedsatt produktionsförmåga på jobbet till följd av baksmälla. Kostnaderna för vård och behandling uppstår både inom i primärvården, öppenvården, slutenvården och socialtjänsten.

I studien har man även räknat på kostnaden för försämrade livskvalitet – för den som dricker och för omgivningen. Den kostnaden beräknas uppgå till 1404 miljoner kronor. Studien innefattar även en beräkning av de nyttor alkoholen skapar.

– Det är viktigt med fortsatta åtgärder för att hålla nere skador och kostnader. För trots att Sverige är ett av de länder i Europa där man dricker minst totalt sett, så innebär alkoholen stora kostnader för samhället, säger Malin Sandquist.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Värmland:

  • Vård och behandling                   350 miljoner kr
  • Produktionsbortfall                     1212 miljoner kr
  • Brottslighet                                  163 miljoner kr
  • Försämrad livskvalitet               1404 miljoner kr

Totala kostnader                        = 3129 miljoner kr

* Studien är genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser för Värmland (beräknat på år 2017.)

Studien ”Värmland: Alkoholens samhällskonsekvenser” finns att läsa här

För mer information kontakta:

Systembolagets pressjour, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

15 jan 2022
Systembolaget kommenterar
SVT har den 15 januari 2022, publicerat en uppföljning av tidigare reportage kring arbetsmiljön på Systembolaget. Här ger Systembolaget vårt förtydligande kring SVT:s webbinslag.
20 jan 2022
Alkoholforskning
Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker.