Pressrum

Pressrum

03 aug 2021

Systembolaget säljstoppar och återkallar i samråd med leverantören Melleruds Utmärkta Pilsner Eko 4,5% med fel framsidesetikett

I ett parti Melleruds Utmärkta Pilsner Eko 4,5 % - 33 cl flaska med artikelnummer 1253-03 och bäst-före-datum 7 juli 2022 – kan det finnas flaskor som har fel framsidesetikett. Det har uppdagats att det bland dessa artiklar finns flaskor som har en framsidesetikett märkt med ”alkoholfri”. På baksidesetiketten anges rätt information. Därför säljstoppar och återkallar Systembolaget produkten, i samråd med leverantören. Kunder som har köpt denna artikel kan lämna tillbaka den i någon av Systembolagets butiker.

Det är ett tekniskt problem i produktionen som har orsakat felet och leverantören har startat utredning i ärendet.

För mer information:

Systembolagets Pressjour tfn 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.