Pressrum

Pressrum

15 feb 2021
Finansiell information

Systembolagets bokslutskommuniké 2020: Ökat kundtryck och starkt stöd för ensamrätten

Stödet för Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol ökar och kundnöjdheten är fortsatt hög. Systembolagets bokslut för 2020 visar även att pandemin har påverkat både köpmönster och försäljning.

– Det annorlunda året har gjort att vi snabbt behövt ställa om för att bidra till minskad smittspridning och leverera säkra kundmöten. Glädjande är att många kunder har anpassat sitt köpmönster utifrån vår uppmaning att handla på andra tider och besöka butiken ensam. Vi har också sett en ökad andel kunder som handlar via online-butiken, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Stödet för ensamrätten har ökat sedan förra året: Opinionsindex (OPI), som mäts av Kantar Sifo, visar att 76 (74) procent av medborgarna vill behålla Systembolagets ensamrätt. Även Nöjd Kund Index (NKI) visar på en hög nivå. Mätningen, som görs av CFI Group, har på grund av Covid-19 genomförts digitalt vilket har påverkat resultatet. NKI landar på 82, vilket beaktat metodbytet är i linje med förra årets höga resultat på 85.

  • Försäljningsvolymen uppgick till 569 (512) miljoner liter vilket innebär en ökning med 11 procent.
  • Intäkterna uppgick till 36 737 (32 211) miljoner kronor. Vilket innebär en ökning med 14 procent.

– Systembolagets ökade försäljning beror främst på att andra inköpskanaler kraftigt begränsats i och med covid-19. Pandemin har lett till ett minskat resande, begränsad resandeinförsel och färre restaurangbesök, säger Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

Rörelseresultatet för året uppgick till 542 (229) miljoner kronor. Ökningen beror främst på den ökade försäljningsvolymen samt effektiviseringsåtgärder som exempelvis kontantfria kassor. Förändrade kundbeteenden har lett till fler kundbeställningar vilket har inneburit ökade frakt- och personalkostnader.

Systembolaget har noggrant följt alkoholkonsumtionens utveckling under hela pandemin. Marknadsundersökningsföretaget Norstats senaste mätning av befolkningens alkoholkonsumtion, som genomförts på uppdrag av Systembolaget, visar att majoriteten inte har ändrat sina konsumtionsvanor under pandemin. Det är fler som uppger att de minskat snarare än ökat sin konsumtion jämfört med föregående år.

Läs mer i Systembolagets bokslutskommuniké 2020

För ytterligare information kontakta:
Systembolagets pressjour 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.