Pressrum

Pressrum

23 apr 2021
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-mars: Högt förtroende och starkt stöd för ensamrätten

Allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt är fortsatt starkt. Systembolagets delårsrapport, första kvartalet 2021, visar även att totalkonsumtionen inte ökar trots en ökad försäljning.

Pandemin fortsätter påverka Systembolagets verksamhet och vi lägger stor vikt vid att bidra till en minskad smittspridning. Trots en ökad försäljning kan vi glädjande konstatera att konsumtionen inte ökar, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Opinionsindex (OPI) som regelbundet mäts av Kantar Sifo visar att 78 procent vill behålla Systembolagets ensamrätt. Resultatet är på samma höga nivå som för det första kvartalet 2020 och innebär en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet i fjol. Medieakademins förtroendebarometer som presenterades i mars visar att Systembolaget är det företag som allmänheten har störst förtroende för.

  • Försäljningsvolymen ökade med 13 procent och uppgick till 125 (111) miljoner liter.
  • Intäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 8 350 (7 111) miljoner kronor. 
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 (-81) miljoner kronor.

– Den ökade försäljningen beror delvis på att påskförsäljningen till stor del inföll under det första kvartalet i år. Vi ser även en fortsatt påverkan av pandemin där Systembolagets andel av totalförsäljningen ökar. Andra inköpskanaler, exempelvis resandeinförsel, har begränsats kraftigt under pandemin, säger Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

Systembolaget har under pandemin följt alkoholkonsumtionens utveckling noga. Den senaste mätningen som marknadsundersökningsföretaget Norstat har genomfört på uppdrag av Systembolaget visar, likt tidigare resultat, att de allra flesta inte har förändrat sina konsumtionsvanor. Det är fler som uppger att de har minskat sin konsumtion än de som uppger sig ha ökat konsumtionen.

Under det första kvartalet lanserade Systembolaget appen Måttfull. Den fungerar som ett verktyg där användaren kan logga och reflektera över sin alkoholkonsumtion. Appen är ytterligare ett verktyg som bidrar till Systembolagets uppdrag att informera om alkoholens skadeverkningar.

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här.

För ytterligare information, kontakta: 

Systembolagets pressjour, tfn 070-245 00 47, eller press@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.