Pressrum

Pressrum

12 dec 2021
Systembolaget kommenterar

Systembolagets syn på SVT:s rapportering gällande arbetsmiljön på Systembolaget

I samband med att SVT, den 12 december, publicerat kritik mot arbetsmiljön på Systembolaget svarar här Chatarina Eriksson HR-direktör på Systembolaget med sin syn på arbetsmiljön och på SVT:s reportage.  

I ett tidigare reportage från SVT rapporterades det om arbetsmiljön på Systembolagets huvudkontor där anonyma källor vittnar om allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön. I ett uppföljande reportage den 12 december rapporterar SVT om trakasserier och bristande arbetsmiljö för ett antal medarbetare i butik och huvudkontor, om dialog mellan ägaren och Systembolaget och om omorganiseringar på vårt huvudkontor.

Systembolaget anser att reportagen inte ger en rättvisande bild av vår arbetsmiljö. Arbetsmiljö är en fråga som vi tar på största allvar. Vi har etablerade processer och rutiner för att hantera och agera på alla typer av arbetsmiljöfrågor samt för att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö.  

– Vi på Systembolaget har ett gediget och etablerat systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi genomför årliga medarbetarundersökningar, skyddsronder och samtal i varje arbetsgrupp om just deras arbetsmiljö och hur den kan bli bättre. Vi har också en-till-en-samtal mellan varje chef och medarbetarna där deras syn på arbetsmiljön, hur de trivs och hur de mår är en självklar del, säger Chatarina Eriksson, HR-direktör på Systembolaget.  

Systembolaget har cirka 6 000 medarbetare. Som i de flesta större verksamheter finns det tyvärr medarbetare som upplever att de inte har en fullgod arbetsmiljö och det är något vi tar på stort allvar. Vi har alltid pågående aktiviteter för att säkerställa att vi har en god arbetsmiljö för alla.  
I det senaste reportaget tas den senaste dialogen mellan ägaren och Systembolaget upp.  

– Mötet med Socialdepartementet var en sedvanlig ägardialog som vi har inbokade ett antal gånger per år för att följa upp verksamheten och ha en dialog om aktuella frågor för bolaget. Det stämmer att frågan om arbetsmiljön på huvudkontoret var en av flera punkter på mötesagendan, säger Chatarina Eriksson.  

Under punkten som handlade om arbetsmiljön föredrog Systembolaget resultatet av årets medarbetarundersökning. Då berättade vi att vi ligger på samma höga nivå som föregående år med en mycket hög svarsfrekvens på 95 procent. Både huvudkontoret och butik har ett resultat som visar på en god arbetsmiljö på övergripande nivå för 2021. Särskilt fokus lades även på den process som omger undersökningen där vi genomför dialog i varje arbetsgrupp och identifierar förbättringsaktiviteter. Företaget tillför stöd i de arbetsgrupper som har behov. Det föredrogs även att personalomsättningen har minskat till 9,5 procent.  

Reportaget gör även kopplingar mellan de omorganisationer som har gjorts på huvudkontoret och medarbetare som har varit kritiska mot organisationen eller uttryckt sig missnöjda med sin arbetssituation.  

– Systembolaget arbetar ständigt för att säkra att vi på bästa sätt kan genomföra vårt uppdrag och möta kundernas och omvärldens förväntningar. Det innebär också att löpande se över organisation, kompetenser och arbetssätt, säger Chatarina Eriksson. 

Bland annat har Systembolaget under senaste året arbetat med justeringar av hur man ska jobba med genomförandet av vårt uppdrag att informera om alkoholens risker och behovet av kompetensväxling. Detta har lett till förändringar i roller inom ett par enheter och att en enhet inte kommer att finnas kvar till följd av att inriktningen för intressentkontakter har justerats. Beslut om justeringar i organisation togs tidigare i år. Systembolaget genomför alla förändringar i enlighet med gällande lagar och avtal samt i kontinuerlig dialog och samverkan med de fackligt förtroendevalda. Denna process pågår fortfarande.
 

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.