Pressrum

Pressrum

18 maj 2022
Övrigt

Hjärtstartare till Systembolagets 89 butiker i Stockholm och Gotland

Storstockholmsområdets och Gotlands samtliga 89 butiker är först ut när Systembolaget påbörjar sin installation av hjärtstartare i samtliga 448 butiker i landet. Syftet är att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp.

I Sverige drabbas varje dag fler än 25 personer av hjärtstopp*. Varje dag påbörjas också hjärt- och lungräddning på drygt 15 personer.** De första minuterna är helt avgörande för om den drabbade ska ha en chans att överleva. Det är bland annat mot denna bakgrund som Systembolaget tagit det första steget mot att installera hjärtstartare i Systembolagets samtliga 448 butiker. Storstockholmsområdets och Gotlands 89 butiker är först ut.

– Systembolaget är inte som alla andra bolag, vi är inte vinstdrivna utan drivs av ett högre syfte. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag - att jobba för en bättre folkhälsa, och som ett led i det vill vi säkra en bra arbetsmiljö för våra anställda. Men vi vill också visa omtanke om de som besöker våra butiker eller befinner sig i närheten av dem. Därför har vi valt att installera hjärtstartare ute i butikerna, säger Chatarina Eriksson, HR direktör på Systembolaget.

Utplaceringen kommer att ske stegvis och nästa steg blir att installera hjärtstartare i de mindre butikerna, som företrädesvis finns i de glesbefolkade delarna av Sverige. För att det ska gå att hitta hjärtstartarna lätt kommer de att finnas registrerade i Hjärtstartarregistret och vara synliga på en karta med hjälp av GPS.

Hjärtstartarna, även kallad defibrillatorer eller AED, som installeras är av halvautomatisk typ, vilket betyder att när personen med hjärtstopp är ansluten till hjärtstartaren så analyseras hjärtrytmen automatiskt. Om en strömstöt rekommenderas, så blinkar knappen som utlöser strömstöten och det är bara att trycka. Detta gör att även människor utan utbildning kan vara med och återstarta hjärtan.

För mer information: * Källa: Karolinska Institutet. Siffrorna avser plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. ** Källa: Sveriges Hjärtstartarregister. Se listan över vilka butiker som fått Hjärtstartare i separat bilaga.

För ytterligare information, kontakta: Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Hjärtstartare_1.jpg
  • Hjärtstartare_2.jpg
  • Chatarina Eriksson.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.