Pressrum

Pressrum

05 dec 2022
Lokala pressmeddelanden

Systembolaget testar självutcheckning i Uppsala

I dag börjar test av självutcheckning på Systembolaget Dragarbrunn i Uppsala. Det är ett led i Systembolagets arbete med att utveckla och testa nytt för att möta kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar. Undersökningar visar att många kunder vill kunna handla smidigt och enkelt när de köper en eller få varor. Detta är en fortsättning av de test som påbörjades i två butiker i Stockholm och Örebro under förra hösten.

Sedan september 2021 pågår test med självutcheckning i butikerna på Torsplan i Stockholm och Kungsgatan i Örebro. De har varit uppskattade av såväl kunder som medarbetare. I Uppsala kommer Systembolaget Dragarbrunn att ha åtta kassor i sin självutcheckning.

- I direkt anslutning till de ordinarie kassorna kan kunder välja kassan med självutcheckning. Där har vi medarbetare på plats för att säkerställa att Systembolagets försäljningsregler efterföljs. Det är viktigt för oss att kunderna alltid ska kunna lita på att vi säljer med ansvar - med omtanke om alla, säger Mia Jennlinger som är butikschef på Dragarbrunn.

Testet följs upp på flera sätt - så som exempelvis kundnöjdhet, yteffektivitet, medarbetarsäkerhet och svinn. För att följa upp att försäljningsregler kan säkerställas tar Systembolaget bland annat hjälp av ett externt undersökningsföretag för att göra extrainsatta ålderskontroller.

Inga beslut om eventuell ytterligare utrullning av självutcheckning är fattade. Det utökade testet pågår till och med maj 2023 och därefter fattas beslut om nästa steg.

För mer information, kontakta: 

Systembolagets presstjänst; telefon 08-503 302 95 eller mailapress@systembolaget.se. 

Bilder

  • självutcheckning.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.