Pressrum

Pressrum

30 mar 2022
Hållbarhet

Unik märkning gör det hållbara valet enklare

Intresset att göra hållbara val i butiken är stort men sex av tio tycker att det är svårt visar en Norstat-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget. Nu lanserar Systembolaget en ny egen märkning för att göra det hållbara valet enklare.

Vid hyllan på Systembolaget känner många sig osäkra. Det största hindret när man vill handla hållbart vid köp av alkoholhaltiga drycker är att det inte idag framgår tydligt vilka drycker som är hållbara. Hela 38 procent anger detta som ett hinder.

– Vi vill att det ska vara naturligt att göra ett hållbart val när det gäller miljö, klimat och arbetsvillkor. Därför behöver det bli enklare, säger Ulf Sjödin, Sortimentschef på Systembolaget.

Systembolaget växlar nu upp sitt hållbarhetsarbete med en unik märkning. Det unika med märkningen Hållbart val är att den omfattar flera viktiga delar av hållbarhet: miljö, klimat och arbetsvillkor. Förändringen lanserades i butikerna den 1 mars 2022.

– Tillsammans med våra kunder och leverantörer kan vi förändra dryckesbranschen. Vi hoppas att om några år ska de flesta säga att det är lättare att göra ett hållbart val på Systembolaget, säger Ulf Sjödin.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Norstat på uppdrag av Systembolaget under v. 7, 2022. 1008 personer över hela landet svarat på frågor om hållbara val som konsument. Några av resultaten:

  • 90 procent instämmer i påståendet ”Jag vill göra hållbara val som konsument”.
  • 58 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att det är svårt att göra hållbara val och köp som konsument”.
  • 47 procent anser sig ha dåliga kunskaper om hur man gör hållbara val inom alkoholhaltiga drycker.
  • 38 procent anger att det största hindret för att handla hållbart vid köp av alkoholhaltiga drycker är att det inte idag framgår tydligt vilka drycker som är hållbara.
  • De faktorer som kunderna tycker är viktigast för att de ska tycka att de gör ett hållbart val är att det är ekologiskt, att arbetsförhållandena för de som tagit fram produkten är hållbara, och att det finns en symbol som visar att det är hållbart.

Märkningen Hållbart val

Med den nya märkningen Hållbart val blir det enklare för kunden. Vi har fördjupat oss i certifikat, analyser och jämförelsetal från hela världen och satt upp kriterier för vad en dryck måste leva upp till för att kvala in som det mest hållbara i vårt sortiment, sett till miljö, klimat och människor. Drycker som märks ut med Hållbart val har:

1. Miljöcertifierad odling och produktion (eko eller annan miljöcertifiering).

2. Förpackning med lägre klimatavtryck än traditionell glasflaska.

3. Godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och i produktion.

Systembolagets hållbarhetsarbete

Systembolaget har satt upp hållbarhetsmål för 2023 och 2030 på områdena klimat och miljö, människa, samhälle och affär. Systembolaget fokuserar i sitt hållbarhetsarbete på sortiment, kundupplevelsen och den egna verksamheten.

Bilder

  • Ha¦èllbart val, temabord.jpg
  • Ulf Sjo¦êdin.jpg
  • Ha¦èllbart val, kundmo¦ête.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.