Pressrum

Pressrum

29 aug 2023

Kommentar rättsprocesser mot distansförsäljning

Systembolaget har bedrivit rättsprocesser mot två företag, Winefinder och Vivino, gällande de legala förutsättningarna att driva gränsöverskridande distansförsäljning med alkohol till svenska konsumenter.

Högsta domstolens dom från 7 juli 2023 gentemot Winefinder är tydlig med att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol både i butik och e-handel i Sverige men att Winefinders nuvarande sätt att bedriva distansförsäljning är tillåten under befintlig lagstiftning då försäljningen anses ske i annat land. Eftersom domstolen redan tidigare slagit fast att rättsfrågan i de två fallen väsentligen är densamma meddelade Systembolaget Patent- och överdomstolen den 28 augusti att talan mot Vivino återkallas.

-Det här är en logisk konsekvens av Högsta domstolens dom då den centrala rättsfrågan är densamma i de båda rättsfallen. Domen ger en tydlighet kring hur nuvarande lagstiftning ska tolkas. Systembolagets samhällsuppdrag att sälja alkohol med ensamrätt och ansvar i Sverige i syfte minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan är oförändrat, säger Malin Sandquist.

Försäljning av alkohol med begränsad tillgänglighet och utan privata vinstintressen och merförsäljning är enligt forskningen viktiga hörnstenar i att hålla nere konsumtionen av alkohol och begränsa dess skadeverkningar. Det är nu upp till lagstiftaren att ta frågan vidare om eventuellt behov av förtydligad lagstiftning och hur tillsyn ska säkerställas.

 

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.