Pressrum

Pressrum

18 jan 2023
Systembolagets uppdrag

Langning till unga fortsatt utbrett

Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.

Det visar undersökningen ”Vem kan man lita på” som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, gjort på uppdrag av Systembolaget och Länsstyrelserna.

Sedan år 2004 dricker svenska folket allt mindre alkohol. Det visar tidigare rapporter från CAN. Det är framför allt bland unga som konsumtionen minskar.

Men undersökningen ”Vem kan man lita på” visar ändå att drickandet bland unga fortfarande är vanligt. Var femte 16-åring uppger att de druckit alkohol den senaste månaden.

Det är främst vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Om dessa avstod langning så skulle nästan hälften av de minderåriga, 45 procent, välja att avstå från att skaffa alkohol.

Det är olagligt att langa alkohol till minderåriga. En av dom viktigaste delarna i Systembolagets uppdrag är att skydda unga från alkohol. Därför jobbar vi hårt med legitimationskontroller och att informera om hur viktigt det är att inte köpa ut alkohol till unga. Att säga nej till att köpa ut alkohol kan göra stor skillnad, säger Malin Sandquist, ansvarig för avdelningen Bolag & Samhälle och Kommunikation, Systembolaget.

Undersökningen visar att 16 procent av hela ungdomsgruppen i Sverige har handlat alkohol via ett så kallat hinkkonto på sociala medier. En siffra som kan vara högre i storstadsområdena där fenomenet är vanligare än i övriga landet.

Länk till CAN:s undersökninghttps://www.can.se/publikationer/vem-kan-man-lita-pa/

För ytterligare information kontakta:

Systembolagets presstjänst: tel. 08-503 302 95, press@systembolaget.se

Bilder

  • Antilangning.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
10 feb 2023
Finansiell information
Det fjärde kvartalet präglades av ett ökat tryck i våra butiker inför jul och nyår. Systembolagets försäljning minskade ändå med 1,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med förgående år. Försäljningen ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp. Systembolagets resultat inom kundnöjdhet (Nöjd Kund Index) landar för 2022 på 80,7 (80,7) och ålderskontrollerna ökade till 97,0 (96,5) procent.