Pressrum

Pressrum

28 apr 2023
Finansiell information

Stabil inledning och viktiga framsteg i en utmanande tid

I det första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt återgång till köpmönster som innan pandemin. Vi ser också att kunderna väljer billigare och färre varor vid sina köp. Nettoomsättningen har trots det ökat med 1,5% vilket beror på prisinflationen. Systembolaget kom på första plats i den årliga förtroendemätningen för svenska företag och ålderskontrollen uppgick till glädjande 98 procent.

Under kvartalet som gått lanserades en ny organisation på huvudkontoret och arbetet med ökat fokus på utpekade framtidssatsningar inom digitalisering, hållbarhet och folkhälsa inleddes.

  • Vi jobbar ständigt med att utveckla och anpassa mötet med våra kunder för att kunna erbjuda god service och ansvarsfull försäljning. Det är därför mycket glädjande att vi åter igen kom på första plats i den årliga mätningen Förtroendebarometern för svenska företag 2023, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget har antagit ambitiösa mål för att halvera klimatpåverkan till år 2030. Dryckesförpackningar utgör en tredjedel av den totala klimatpåverkan och till slutet av 2023 ska klimatavtrycket från förpackningarna ha minskat med 10 procent. Under kvartalet ser vi en ökning inom nya mer hållbara förpackningar. 

  • Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 114,5 (115,7) miljoner liter. En marginell minskning med 1,1 procent
  • E-handeln minskade med 2,8% vilket främst är en konsekvens av minskad hemleverans. Tydligt är dock att kunderna använder e-handeln i högre utsträckning än innan pandemin.
  • Nettoomsättningen ökade 7868 (7756) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -31 (-39) MSEK 
  • Periodens resultat till -11 MSEK, vilket är en förbättring med 55 MSEK.
  • Vårt förbättrade rörelseresultat beror främst på ett högre bruttoresultat samt en återhållsamhet i kostnaderna, säger Merlin Poljak, Ekonomichef på Systembolaget.
     

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här

För ytterligare information, kontakta:
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.