Pressrum

Pressrum

28 apr 2023
Finansiell information

Stabil inledning och viktiga framsteg i en utmanande tid

I det första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt återgång till köpmönster som innan pandemin. Vi ser också att kunderna väljer billigare och färre varor vid sina köp. Nettoomsättningen har trots det ökat med 1,5% vilket beror på prisinflationen. Systembolaget kom på första plats i den årliga förtroendemätningen för svenska företag och ålderskontrollen uppgick till glädjande 98 procent.

Under kvartalet som gått lanserades en ny organisation på huvudkontoret och arbetet med ökat fokus på utpekade framtidssatsningar inom digitalisering, hållbarhet och folkhälsa inleddes.

  • Vi jobbar ständigt med att utveckla och anpassa mötet med våra kunder för att kunna erbjuda god service och ansvarsfull försäljning. Det är därför mycket glädjande att vi åter igen kom på första plats i den årliga mätningen Förtroendebarometern för svenska företag 2023, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

Systembolaget har antagit ambitiösa mål för att halvera klimatpåverkan till år 2030. Dryckesförpackningar utgör en tredjedel av den totala klimatpåverkan och till slutet av 2023 ska klimatavtrycket från förpackningarna ha minskat med 10 procent. Under kvartalet ser vi en ökning inom nya mer hållbara förpackningar. 

  • Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 114,5 (115,7) miljoner liter. En marginell minskning med 1,1 procent
  • E-handeln minskade med 2,8% vilket främst är en konsekvens av minskad hemleverans. Tydligt är dock att kunderna använder e-handeln i högre utsträckning än innan pandemin.
  • Nettoomsättningen ökade 7868 (7756) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -31 (-39) MSEK 
  • Periodens resultat till -11 MSEK, vilket är en förbättring med 55 MSEK.
  • Vårt förbättrade rörelseresultat beror främst på ett högre bruttoresultat samt en återhållsamhet i kostnaderna, säger Merlin Poljak, Ekonomichef på Systembolaget.
     

Systembolagets delårsrapport för januari-mars finns att läsa här

För ytterligare information, kontakta:
Systembolagets presskontakt, 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer, pressbild.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.