Pressrum

Pressrum

12 jan 2023
Övrigt

Systembolaget omorganiserar huvudkontoret för ökat kundfokus

För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.

Systembolagets uppdrag, att med ensamrätt, ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och informera om alkoholens skadeverkningar, står fast men i takt med att kundbehoven utvecklas och omvärlden förändras behöver Systembolaget flytta fram positionerna.  
 

- Vi står stadigt i vårt uppdrag och för att fortsätta möta kundernas krav och förväntningar vill vi säkra att vårt kundmöte är lika bra oavsett var du möter oss. I butik, on-line eller via vår kundtjänst. Vi har bestämt oss för att fortsätta flytta fram positionerna i vårt hållbarhetsarbete och lägga kraft på vårt arbete att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige. Att effektivisera huvudkontoret, både personellt och finansiellt, är nödvändigt för att få loss medel till de fokusområdena, berättar Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget. 
 

Arbetet med omorganisationen påbörjades på huvudkontoret i slutet av 2022 och har löpande kommunicerats med medarbetarna. Just nu pågår förhandlingar med fackliga parter och varsel lämnades in till Arbetsförmedlingen idag den 12 januari. Övertaligheten rör drygt 100 tjänster, både chefer och medarbetare på huvudkontoret. Varken Systembolagets butiker eller varudepåer påverkas.   
 

- Förändringarna beräknas sammantaget årligen frigöra cirka 200 MSEK för de satsningar som Systembolaget nu genomför, berättar Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget. 

 
Arbetet med organisationsförändringen leds av den företagsledning som etablerades i början av december 2022 och som utöver VD Ann Carlsson Meyer består av Hans Jungland (vVD) med ansvar för Försäljning, Sara Norell Murberger; Sortiment, Inköp & Varuförsörjning, Mattias Segelmark; Medarbetare & Organisation, Malin Sandquist; Hållbarhet & Kommunikation, Gustav Lovén; Transformation & Digitalisering, och Merlin Poljak; Affärssupport. 


Ambitionen är att ha en ny organisation på plats från och med april 2023. 

 

Bilder

  • Närbild vinranka.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.