Pressrum

Pressrum

12 jan 2023
Övrigt

Systembolaget omorganiserar huvudkontoret för ökat kundfokus

För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.

Systembolagets uppdrag, att med ensamrätt, ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och informera om alkoholens skadeverkningar, står fast men i takt med att kundbehoven utvecklas och omvärlden förändras behöver Systembolaget flytta fram positionerna.  
 

- Vi står stadigt i vårt uppdrag och för att fortsätta möta kundernas krav och förväntningar vill vi säkra att vårt kundmöte är lika bra oavsett var du möter oss. I butik, on-line eller via vår kundtjänst. Vi har bestämt oss för att fortsätta flytta fram positionerna i vårt hållbarhetsarbete och lägga kraft på vårt arbete att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige. Att effektivisera huvudkontoret, både personellt och finansiellt, är nödvändigt för att få loss medel till de fokusområdena, berättar Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget. 
 

Arbetet med omorganisationen påbörjades på huvudkontoret i slutet av 2022 och har löpande kommunicerats med medarbetarna. Just nu pågår förhandlingar med fackliga parter och varsel lämnades in till Arbetsförmedlingen idag den 12 januari. Övertaligheten rör drygt 100 tjänster, både chefer och medarbetare på huvudkontoret. Varken Systembolagets butiker eller varudepåer påverkas.   
 

- Förändringarna beräknas sammantaget årligen frigöra cirka 200 MSEK för de satsningar som Systembolaget nu genomför, berättar Merlin Poljak, Ekonomidirektör på Systembolaget. 

 
Arbetet med organisationsförändringen leds av den företagsledning som etablerades i början av december 2022 och som utöver VD Ann Carlsson Meyer består av Hans Jungland (vVD) med ansvar för Försäljning, Sara Norell Murberger; Sortiment, Inköp & Varuförsörjning, Mattias Segelmark; Medarbetare & Organisation, Malin Sandquist; Hållbarhet & Kommunikation, Gustav Lovén; Transformation & Digitalisering, och Merlin Poljak; Affärssupport. 


Ambitionen är att ha en ny organisation på plats från och med april 2023. 

 

Bilder

  • Närbild vinranka.jpg

Senaste nyheter

18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.
10 feb 2023
Finansiell information
Det fjärde kvartalet präglades av ett ökat tryck i våra butiker inför jul och nyår. Systembolagets försäljning minskade ändå med 1,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med förgående år. Försäljningen ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp. Systembolagets resultat inom kundnöjdhet (Nöjd Kund Index) landar för 2022 på 80,7 (80,7) och ålderskontrollerna ökade till 97,0 (96,5) procent.