Pressrum

Pressrum

Pressmeddelanden

oktober 2022

28 okt 2022
Finansiell information
Tredje kvartalet visar på en stabil utveckling, både när det gäller de strategiska nyckeltalen och de finansiella resultaten. Under perioden har Systembolagets styrelse fattat beslut om mycket ambitiösa klimatmål och antalet artiklar som kvalificeras som Hållbart val har ökat i Systembolagets utbud.

juli 2022

18 jul 2022
Finansiell information
Försäljningen under andra kvartalet landade på 10 015 MSEK, knappt 1% lägre än motsvarande period förra året. Rörelseresultatet blev 130 MSEK (-10%) drivet av lägre volymer och något högre försäljningskostnader. Vi ser en tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster.

april 2022

29 apr 2022
Finansiell information
Systembolagets första kvartal 2022 präglas av en lägre försäljning, främst till följd av en sen påskhelg. Under kvartalet uppvisade ålderskontrollen en hög nivå och Systembolaget lanserade också den nya märkningen Hållbart val.
28 apr 2022
Finansiell information
Fortsatt nöjda kunder och ökad ålderskontroll. Så sammanfattar Systembolaget 2021. Nöjd Kund Index (NKI) visar på en fortsatt hög nivå 80,7 och Opinionsindex (OPI) visade att 75,2 procent av befolkningen är för Systembolagets ensamrätt.

februari 2022

11 feb 2022
Finansiell information
Systembolagets ålderskontroll har ökat och nått en ny toppnivå, kundnöjdheten är fortsatt hög, och pandemirestriktioner har påverkat försäljningen, som ökat med en procent.

Våra senaste bilder inom dryckesauktioner

Se alla bilder

Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner

Våra senaste bilder inom Försöket med hemleverans

Se alla bilder

Våra senaste bilder inom butiker

Se alla bilder

Butik Systembolaget
Kundmöte i butik
Kassalinje Systembolaget
Kundmöte Systembolaget
Kundmöte i butik
Ålderskontroll Systembolaget