Pressrum

Pressrum

Pressmeddelanden och Nyheter

oktober 2023

30 okt 2023
Finansiell information
Under tredje kvartalet hade Systembolaget över 33 miljoner kundbesök i butikerna samtidigt som försäljningsvolymen var 3 procent lägre. Minskningen i volymen förklaras delvis av att kunderna handlar något färre och billigare varor fördelat på fler köptillfällen.

juli 2023

14 jul 2023
Finansiell information
Systembolagets rörelseresultat uppgick under perioden till 182 (130) MSEK, vilket är en ökning med 39,4 procent. Ökningen beror på en ökad försäljning i butikerna och minskade administrativa kostnader. E-handeln minskade med 1,3 procent jämfört föregående år.

april 2023

28 apr 2023
Finansiell information
I det första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt återgång till köpmönster som innan pandemin. Vi ser också att kunderna väljer billigare och färre varor vid sina köp. Nettoomsättningen har trots det ökat med 1,5% vilket beror på prisinflationen. Systembolaget kom på första plats i den årliga förtroendemätningen för svenska företag och ålderskontrollen uppgick till glädjande 98 procent.

februari 2023

10 feb 2023
Finansiell information
Det fjärde kvartalet präglades av ett ökat tryck i våra butiker inför jul och nyår. Systembolagets försäljning minskade ändå med 1,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med förgående år. Försäljningen ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med före pandemin. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner men numera också ett lägre snittköp. Systembolagets resultat inom kundnöjdhet (Nöjd Kund Index) landar för 2022 på 80,7 (80,7) och ålderskontrollerna ökade till 97,0 (96,5) procent.

Våra senaste bilder inom dryckesauktioner

Se alla bilder

Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner

Våra senaste bilder inom Försöket med hemleverans

Se alla bilder

Våra senaste bilder inom butiker

Se alla bilder

Butik Systembolaget
Kundmöte i butik
Kassalinje Systembolaget
Kundmöte Systembolaget
Kundmöte i butik
Ålderskontroll Systembolaget