Pressrum

Pressrum

Pressmeddelanden

oktober 2021

22 okt 2021
Finansiell information
Systembolagets intäkter under de första nio månaderna ökade med 5,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 159 (26 701) miljoner kronor. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 10,7 miljoner liter vilket motsvarar 2,5 procent. Det är ett fortsatt högt tryck på kundbeställningar, både online, i butik och via ombud. Under kvartalet publicerades för första gången en rapport om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regionnivå i Sverige. Rapporten, som har rönt stort intresse, visar att kostnaderna uppgår till totalt 101 miljarder kronor och att skillnaderna mellan regionerna är stora.

juli 2021

16 jul 2021
Finansiell information
Systembolaget fortsatte under andra kvartalet det systematiska arbetet i butikerna för kundernas och medarbetarnas trygghet i samband med covid-19. Det är en anledning till att Systembolaget klättrar i Svenskt Innovationsindex för 2020, från plats 17 till plats fyra. Systembolagets intäkter under det första halvåret 2021 uppgick till 18 455 (17 042) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med åtta procent. Försäljningsvolymen ökade samma period med 11,7 miljoner liter och det motsvarar en ökning med fyra procent.

april 2021

23 apr 2021
Finansiell information
Allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt är fortsatt starkt. Systembolagets delårsrapport, första kvartalet 2021, visar även att totalkonsumtionen inte ökar trots en ökad försäljning.

februari 2021

15 feb 2021
Finansiell information
Stödet för Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol ökar och kundnöjdheten är fortsatt hög. Systembolagets bokslut för 2020 visar även att pandemin har påverkat både köpmönster och försäljning.

Våra senaste bilder inom dryckesauktioner

Se alla bilder

Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner

Våra senaste bilder inom Försöket med hemleverans

Se alla bilder

Försöket med hemleverans - Systembolaget
Hemleverans - Systembolaget

Våra senaste bilder inom butiker

Se alla bilder

Butik Systembolaget
Kundmöte i butik
Kassalinje Systembolaget
Kundmöte Systembolaget
Kundmöte i butik
Ålderskontroll Systembolaget