Pressrum

Pressrum

Pressmeddelanden och Nyheter

april 2024

26 apr 2024
Finansiell information
Under det första kvartalet 2024 ökade Systembolagets nettoomsättning med 6,4 procent jämfört med samma period 2023, och den främsta orsaken var försäljningen kring påsk som inföll tidigare än i fjol. Preliminära siffror från CAN* visar också att alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk under fjolåret, med 2,7 procent. Det är en positiv trend som gynnar folkhälsan.

februari 2024

12 feb 2024
Finansiell information
Systembolagets intäkter ökade med 2,7 procent under det fjärde kvartalet och för helåret 2023. Kunderna besökte oss oftare, men handlade färre och billigare varor, och försäljningsvolymen sjönk.

Våra senaste bilder inom dryckesauktioner

Se alla bilder

Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner

Våra senaste bilder inom Försöket med hemleverans

Se alla bilder

Våra senaste bilder inom butiker

Se alla bilder

Butik Systembolaget
Kundmöte i butik
Kassalinje Systembolaget
Kundmöte Systembolaget
Kundmöte i butik
Ålderskontroll Systembolaget