Pressrum

Pressrum

24 jun 2022
InformationskampanjerSystembolagets uppdrag

Tre av tio vuxna agerar inte när barn far illa

Tre av tio vuxna väljer att inte agera när dom ser ett barn som far illa av en vuxens drickande. Det visar en ny Sifo undersökning som är framtagen av initiativet Barndom utan baksmälla.

En färsk Sifo-undersökning som gjorts inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla, visar att tre av tio vuxna uppger att de låter bli att agera när de ser att ett barn far illa av en vuxens alkoholkonsumtion. Framför allt män och unga vuxna (25–30 år) svarar i större utsträckning att de inte agerar.

De främsta orsakerna till att man låter bli att agera är okunskap, rädsla att göra fel och att man ska förvärra situationen

Undersökningen visar även att nära hälften inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa. En tredjedel anser också att de behöver mer kunskap om hur barn påverkas av att föräldrar eller nära anhöriga dricker för mycket alkohol. 

– Det är allvarligt och oroväckande att så många låter bli att agera när de ser ett barn som far illa av en vuxens drickande. Vi vuxna har ett ansvar att ge alla barn den trygga uppväxt de har rätt till. Vi måste helt enkelt bli fler vuxna som ser och agerar. Det vill vi bidra till genom initiativet Barndom utan baksmälla, säger Ann Carlsson Meyer, VD för Systembolaget.

För mer information:
Initiativet Barndom utan baksmälla, är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation. Tillsammans verkar de för att höja kunskapen om hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion och hur man som vuxen kan göra stor skillnad.

Se mer här: www.barndomutanbaksmalla.se

För ytterligare information kontakta:
Systembolagets presskontakt 070-254 00 47 eller press@systembolaget.se

BILAGA
Initiativet Barndom utan baksmälla, vill göra det lättare för vuxna att kunna agera då ett barn far illa av alkohol. I guiden ”Avgörande ögonblick” finns enkla och konkreta råd att följa:

1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.

2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.

3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.

4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.

5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på.

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer.jpg
  • Ann_Carlsson_Meyer.jpg

Senaste nyheter

11 jan 2024
Alkoholforskning
Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.  
17 jan 2024
Systembolagets uppdrag
Klargörande från Systembolaget med anledning av rapportering i media kring det lokala och småskaliga sortimentet.