Pressrum

Pressrum

27 apr 2021
Övrigt

Stöd till barn som drabbas av vuxnas drickande gör positiv skillnad

Ett av tre barn har någon gång blivit negativt påverkade av en närstående vuxens drickande. Det visar en Sifo-undersökning* som gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla. Barn som blivit stöttade av en annan vuxen när någon närstående druckit upplever att det gjorde positiv skillnad.

Undersökningen visar också att var tredje svarande uppger att de någon gång har varit vittne till att ett barn farit illa på grund av en närståendes drickande. Många agerar då på något vis, men det är fortfarande 20 procent som i den situationen avstått från att agera.

– Vanliga anledningar till att inte agera är att man är rädd för bråk och att man inte vet hur man ska göra. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hjälpa och jag vill därför tipsa om guiden ”Avgörande ögonblick” där det finns konkreta råd om hur man kan agera, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

En tredjedel av de som påverkats negativt fick stöd av annan vuxen. 90 procent av dessa sa att stödet förbättrade situationen. Stödet var i form av ”enkla” saker som att prata, lyssna och fråga hur barnet mådde.

– Man vet inte alltid vad som är ett avgörande ögonblick för någon. En tallrik varm mat eller ett snabbt hej i trapphuset kan vara det som gör hela skillnaden. Att hjälpa kan vara lättare än du tror, säger Olivia Trygg Larsen, som är generalsekreterare för barnrättsorganisationen Trygga Barnen.

Bris årsrapport för 2020 visar att barns tillgång till trygga sociala sammanhang samt sociala relationer med jämnåriga och med trygga vuxna utanför hemmet begränsats under pandemiåret.

– Just nu är det extra viktigt att tänka på de här barnen. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem måste fler göra mer. Även om stödet från andra vuxna är enkelt gör det stor skillnad säger Magdalena Gerger.

Guiden ”Avgörande ögonblick” med konkreta råd finns här: www.barndomutanbaksmalla.se

* Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Systembolaget/Barndom utan baksmälla. Den bygger på 2000 intervjuer, bland svenska allmänheten 18-79 år. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 10-17 februari 2021.

Initiativet Barndom utan Baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna BRIS, Maskrosbarn, Trygga barnen och World Childhood foundation.

För ytterligare information kontakta:

Olivia Trygg Larsen, generalsekreterare Trygga Barnen, tel. 070-550 44 57

Systembolagets pressjour, tel. 070-245 00 47, press@systembolaget.se

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.