Pressrum

Pressrum

Pressmeddelanden

oktober 2022

25 okt 2022
Hållbarhet
67 000 flygresor till Italien, eller 4 500 varv runt jorden i en bensindriven bil. Det är den klimatpåverkan som alla engångsflaskor med stilla vin som säljs på Systembolaget per år motsvarar. Trots det tror var fjärde konsument att glasflaskan är den mest klimatsmarta förpackningen och fortsätter att välja den över andra miljövänligare alternativ. Det visar en ny undersökning av Kantar Public som gjorts på uppdrag av Systembolaget.

september 2022

2 sep 2022
Hållbarhet
The targets set by Systembolaget's board on August 24 apply to all significant emissions in both the company's internal operations and the entire value chain. This means a substantial increase in ambition for Systembolaget's already existing focus on limiting climate emissions. 
2 sep 2022
Hållbarhet
Målen som beslutades av Systembolagets styrelse den 24 augusti gäller alla betydande utsläpp i såväl egen verksamhet som i hela värdekedjan. Det här innebär en rejäl ambitionshöjning för Systembolagets redan befintliga fokus på att begränsa klimatutsläppen.  

juni 2022

16 jun 2022
Hållbarhet
Hållbarhet fortsatt högt på dryckesbranschens agenda. Företagens direkta utsläpp har minskat stadigt sedan man började mäta inom Dryckesbranschens Klimatinitiativ, DKI. Nu släpps den fjärde rapporten, som visar på både framsteg och utmaningar.

mars 2022

30 mar 2022
Hållbarhet
Intresset att göra hållbara val i butiken är stort men sex av tio tycker att det är svårt visar en Norstat-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget. Nu lanserar Systembolaget en ny egen märkning för att göra det hållbara valet enklare.

september 2021

29 sep 2021
Hållbarhet
Dryckesbranschens klimatpåverkan minskar visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI). Resultatet i rapporten är ett viktigt steg mot det långsiktiga målet att branschen ska vara klimatneutral 2045.

oktober 2020

8 okt 2020
Hållbarhet
Kännedomen om vilka av Systembolagets dryckesförpackningar som är klimatsmarta ökar, men få kunder väljer att köpa dem. Det visar en ny Sifo-undersökning.

september 2020

15 sep 2020
Hållbarhet
Dryckesbranschen använder allt mer återvunnet material, det visar en ny rapport från Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045.

februari 2020

19 feb 2020
Hållbarhet
Dryckesbranschen arbetar för att tillsammans bli en mer hållbar bransch utan någon klimatpåverkan. Initiativets första gemensamma rapport visar att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck.

december 2019

18 dec 2019
Hållbarhet
Systembolaget kommer framöver att flyga med bioflygbränsle vid inrikesresor. Bolaget kommer att avropa bioflygbränsle som omfattar 80 procent av bolagets flygresor inrikes i dagsläget, resterande 20 procent ska försvinna genom minskat flygande. Upphandlingen av bioflygbränsle har genomförts av Swedavia och även SOS Alarm och 2030-sekretariatet har bjudits in att göra avrop.

augusti 2019

22 aug 2019
Hållbarhet
Tre av fyra vet inte att glasflaskan är den minst klimatsmarta förpackningen för vin. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget.

mars 2019

26 mar 2019
Hållbarhet
Hittills har 40 av Systembolagets leverantörer gått med i Dryckesbranschens klimatinitiativ. Företagen börjar nu rapportera sina klimatavtryck i ett gemensamt verktyg. Genom att sätta mål på både företags- och branschnivå ska klimatpåverkan minskas.

november 2017

16 nov 2017
Hållbarhet
Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL, och Sveriges Bryggerier krokar nu arm för att skapa en mer hållbar dryckesbransch. Första steget är en gemensam viljeyttring.

juni 2014

9 jun 2014
Hållbarhet
En tredjedel av Systembolagets klimatpåverkan kommer från förpackningar - främst från glasflaskor. En omställning till lättare flaskor skulle innebära en betydande minskning av klimatpåverkan. För att öka andelen lätta glasflaskor kommer Systembolaget att införa en avgift (till leverantörerna) på tunga vinflaskor.

februari 2013

28 feb 2013
Hållbarhet
4-7 mars reser Systembolagets styrelse  till Sydafrika, för dialogmöten med producenter, fackföreningar och intresseorganisationer med koppling till vinproduktion. Resan är en del av Systembolagets arbete för hållbarhet i hela produktionskedjan, där omtanke om människor och miljö ska finnas med i varje steg.

februari 2012

28 feb 2012
Hållbarhet
4-7 mars reser Systembolagets styrelse till Sydafrika, för dialogmöten med producenter, fackföreningar och intresseorganisationer med koppling till vinproduktion. Resan är en del av Systembolagets arbete för hållbarhet i hela produktionskedjan, där omtanke om människor och miljö ska finnas med i varje steg.

februari 2011

3 feb 2011
Hållbarhet
Den 1 januari 2012 inför Systembolaget och övriga nordiska detaljhandelsmonopol en gemensam uppförandekod (Code of Conduct) i sina inköpsvillkor. Uppförandekoden är baserad på internationella konventioner som tillvaratar de anställdas rättigheter. Framförallt innehåller den konventioner och rekommendationer från den internationella arbetarorganisationen ILO. Under 2011 diskuteras uppförandekoden med dryckesleverantörerna, för att den sedan ska kunna införlivas i inköpsvillkoren.

Våra senaste bilder inom dryckesauktioner

Se alla bilder

Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner
Systembolagets dryckesauktioner

Våra senaste bilder inom Försöket med hemleverans

Se alla bilder

Våra senaste bilder inom butiker

Se alla bilder

Butik Systembolaget
Kundmöte i butik
Kassalinje Systembolaget
Kundmöte Systembolaget
Kundmöte i butik
Ålderskontroll Systembolaget